Skip links

Dünya’da Çevre Bilinci

Küreselleşen dünya, teknolojik gelişmelerle artan iletişim hızı ve yaygınlaşan popüler kültür, tüketim toplumunun alım hızını da arttırmıştır. Doğanın sınavı ise burada başlamaktadır.

Pandemi döneminin de etkisiyle son dönemlerde global anlamda en çok dikkat çeken konulardan biri çevre kirliliği olmuştur. Geri dönüşüm hareketleri için oluşturulan topluluk ve eylemler ile farkındalık artıyor olsa da olumsuz etkiler sürmeye devam etmektedir.
Birçok element içerisinden sadece plastiğin doğaya verdiği zararları azaltmak üzere, doğada kaybolan plastik tercih etmek, geri dönüştürmek ya da hiç kullanmamak oldukça büyük bir etki yaratacaktır. Bu hareket 2011’den beri dünya çapında, günden güne büyüyerek her alanda dikkat edilen bilinçli bir farkındalık halini almaya başlamıştır.

Plastic Free August (Amerika’da başlayan ve Ağustos ayı boyunca plastik kullanımını önleyen toplumsal hareket) hareketinin organizatörleri tarafından Temmuz ayında 25 yaşından büyük 10.000 kişiyi kapsayan bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada katılımcıların %83’ünün evlerinde muhakkak bir plastik şişe bulundurduğunu, %43’ünün ise en az bir pipet muhafaza ettiklerini dile getirmişlerdir. Bu aslında plastiklerin ne kadar da hayatımıza dahil olduğunun gerçek bir göstergesidir.

Olumlu toplumsal gelişmelere bakıldığında ise, çevre bilincinin de özellikle milenyumla önem kazandığını ve teknolojik gelişmelerin aslında kendi yarattığı zararları da bir nebze engellediğini söylemek gerekiyor. Buna örnek olarak yine aynı araştırmada ATM’lerin “Makbuz alma yeşili koru” uyarıları sonucunda basılı makbuz alımı %76 oranında azaltılmıştır. Yine paralel bir gelişme sayılabilecek “faturalarımı online ortamlardan temin ediyorum” eyleminin de oranı %64’lere dayanmıştır.

Plastik ve kağıtların doğal ortamda binlerce yıl kaybolmadıkları, yıllardır kanıtlanan bir gerçektir. İnsanoğlunun tüm bu olumsuz etkileri bilmesine rağmen, tercihlerine ve tüketim hızına dikkat etmiyor olmasının ise tek cevabı var; “çevre bilinci.”

Geleceğe bırakabileceğimiz en iyi miras yaşanabilir bir Dünya olmalıdır. Dünya’ya bir iz bırakmak istiyorsanız bu asla atık ayak iziniz olmamalıdır.

Birçok alanda ihtiyaç duyduğumuz temizlik malzemeleri de önemli bir tehdit unsurudur. Kimyasal maddeler ile üretilmiş temizlik ürünlerin kullanımı, sağlığa verdiği zararlar gibi atıklar ile karıştığı su kaynakları ve nitekim temelinde Dünya’ya ciddi zararlar vermektedir.
Tüm tüketim alanlarında olduğu gibi temizlik malzemelerinde de çevreye duyarlı üretim sistemlerini benimseyen, geri dönüştürülmüş ambalajlar kullanan, organik ya da doğal ürünleri bulabilmeniz artık çok kolaydır.

Bir Uzay Kimya markası ve Türk Malı olan U Green Clean ise, ekolojik dengeyi korumak adına sürdürülebilir üretim yöntemlerini desteklemek, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, doğa üzerindeki zararlı etkileri önlemek ve doğaya saygılı davranmak konusundaki sorumluluğunu çalışanları, müşterileri, topluluğuyla paylaşır. Doğaya karşı gösterilmesi gereken hassas tutumu benimseyerek iş modeline entegre eder.

Yorumunuz