Skip links

Kalite Politikamız

Temel Kalite Politikası Yaklaşımımız:

Türkiye’de bulunmayan, ancak ihtiyaç duyulan çevreci ve özel tasarımlı temizlik & ev bakım ürünlerini, evrensel kalite standartlarında tüketicilere sunmak, global pazarlara açılmak.

Kalite hedeflerimiz ile örtüşen – özümseyen personel istihdam etmek, çalışanları sürdürülebilir / sürekli eğitim yolu ile, işletme prosesleri içerisinde tüm işlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlama ve ve elbette bu durumu sürdürülebilir kılmak.

Kalite göstergelerini sürekli gözlemlemek, doğru ve anlaşılabilir şekilde analiz etmek, analiz verileri doğrultusunda proaktif adımlar atarak hedeflere ulaşma noktasında başarı elde etmek, başarıyı sürdürülebilir kılmak.

Uzun yıllar öncesi benimsediğimiz, zaman içerisinde geliştirdiğimiz Toplam Kalite Yönetimi felsefesi çerçevesinde, yasal mevzuat, ulusal ve global standartlara uygun, çevreye saygılı, müşteri beklentilerini karşılayan, tüketici geri bildirimlerine kulak veren – önemseyen yaklaşımla, ugun fiyat ve kalite dengesinde hatasız ürünler üretmek.

Toplam Kalite Yönetimi’ni benimsemek ve tüm gereklerini layıkıyla yerine getirmek.

Çevre, Tüketiciler ve Çalışanlarımız Odağında,

Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımımız:

Bir işletmede yapılan tüm işlerde, müşteri / tüketici isteklerini karşılayabilmek adına gerek görülen yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz Toplam Kalite Yönetimi’nin temeli, “hata ayıklama” değil, “hata yapmama” ilkesi üzerine inşa edilmiştir.

Toplam Kalite yaklaşımının diğer bir ayağı da, Sürdürülebilirlik (Sustainability) yaklaşımıdır. U Green Clean olarak Sürdürülebilirlik ekseninde bazı temel yaklaşımlarımız aşağıdaki gibidir:

5

Cinsiyet eşitliğini gözetmek, kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek.

6

Herkes için su ve sanitasyonun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak.

7

Ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji kullanımı.

12

Sürdürülebilir tüketim ve üretimi sağlamak.

ugc-recycling

Ürünün tüketiciye arzında, geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş ambalajlar kullanmak.

ugc-isg

İş Sağlığı ve Güvenliği yönergelerini, samimi, dürüst ve etkin bir şekilde uygulamak.