Skip links

Çevre Politikamız

U Green Clean ekolojik dengeyi korumak adına sürdürülebilir üretim yöntemlerini desteklemek, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, doğa üzerindeki zararlı etkileri önlemek ve doğaya saygılı davranmak konusundaki sorumluluğunu çalışanları, müşterileri, topluluğuyla paylaşır. Doğaya karşı gösterilmesi gereken hassas tutumu benimseyerek iş modeline entegre eder.

Homepage-section-5-icon2

Çevre politikamızın temelini aşağıdaki değerler oluşturur:

Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakma sorumluluğu

Hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanma bilinci

Yaşam döngüsünü korumak üzere gösterilmesi gereken özen

Üretimin doğaya verdiği negatif etkileri en aza indirme hedefi

Bu doğrultuda temizlik ürünü formülasyonlarında;

Uluslararası standartlar çerçevesinde hammaddeler etik olarak tedarik edilir,

Bitkisel bazlı ve organik içerikler EcoGarantie ve Ecolabel sertifikalarıyla tescillidir,

İnsan sağlığına zararlı ve doğaya karıştığı takdirde ekolojik dengeyi bozan kimyasallar kullanılmaz,

Doğada kolaylıkla çözünebilir maddeler kullanılır,

Hayvanlar üzerinde test yapılmaz.

Geri Dönüştürülmüş Materyal Kullanımı

Kaynaklar doğru kullanılırsa kuruluşlar çevre üzerindeki etkilerini azaltır. Bu anlamda, U Green Clean geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş ürün ambalajlarını kullanır. Geri dönüştürülmüş materyal kullanımı, plastik ve kağıt gibi malzemelerin çöpe dönüşmesini engeller ve üretime geri kazandırarak atık israfını önemli ölçüde azaltmayı amaçlar. Sürdürülebilir yöntemleri üretim sürecine dahil etmek gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmak için büyük bir adımdır.

Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız

Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemler ile bertaraf edilmesini sağlamak,

Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamak,

Çevre kirliliğini önlemek,

Tehlikelerin azaltılması ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,

Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat, yasal yükümlülüklerimizi ve diğer tüm şartları yerine getirmek,

Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, çevre ve iş güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için çalışmak,

Çevreci ve insan sağlığına duyarlı özgün tasarımlı yenilikçi ürünler üretmek.